Balance, Comfort and Ease

Nelly Naseva

Balance, Comfort and Ease

Level
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Style Vinyasa
Duration 20 mins

Този клас е бавен и нежен и е предназначен за начинаещи. Ще експериментираме с баланс в различни пози, ще се движим с лекота и ще търсим комфорт за тялото в позиции, които изискват сила и фокус. Класът ще ви подготви за по-сложните практики в UDAYA.com.

This is a nice and gentle class for beginners. We explore the balance in different poses, we flow with ease and we look for comfort in the body in poses which usually require strength and focus. The class prepares you for the more advance flows on UDAYA.com.

Focus poses Balancing PosesCobra / BhujangasanaWarrior 3 / Virabhadrasana 3
Muscles & joints Full Body